درباره ما

مدرن ترین فروشگاه اینترنتی ایران

 

راه ایرانیان یک هدف دارد:

ایجـاد رونـدی همیـشگـی از تجـربـه ای عالـی برای مشتـریـان و افزایش قدرت خرید مردم. (در هـر زمـان و هـر مـکان و بـرای همــه) 
 فرقی نمی کند خریدارباشید یا فروشنده، ما مشتـاقانـه امیدواریم تجـارت الکتـرونیـک بخشـی از زنـدگـی روزمـره شمـا شـود.

ماموریت:

ماموریت همه روزه ما ساختن آینده ای بهتر برای ایرانیان است. برای بهتر شدن، همواره خود را محک می زنیم و از اشتباهات خود درس می گیریم. دانش و ایده های بکر، برای ما ارزش بیشتری نسبت به تفکرات قدیمی و روش های سنتی دارند. به عنوان یک تیم هیچ چیز وجود ندارد که نتوانیم به آن دست یابیم. ما آمده ایم نا ممکن ها ممکن سازیم.

 

خلق شرایطی که در آن مشتری، تامین کننده و تجارت راه ایرانیان همگی برنده باشند.

تداوم در بهبود و رشد مستمر

 

ما هرروز به دنبال یادگیری و بهتر شدن هستیم. رشد، توسعه دائمی، یادگیری و بهبود مستمر را با آغوشی باز پذیراییم.

تغییرات را با کمال میل می پذیریم

 

وضعیت کنـونـی خود را آزمایش میکنیم.

ما یک خانواده بزرگ هستیم

 

ما خانواده ای هستیم که با یکدلی و صداقت نسبت به تعهداتمان زندگی می کنیم.

حق با مشتری است

 

تصمیمات ما بر پایه حفظ و جلب اعتماد مشتریان رضایتمندی آنها پا گرفته می شود.

چشم انداز جهانی

 

تفکری بزرگ، تفکری خلاق برگرفته از ایده های کوچک

هیچ کس بازنده نیست، همراه آخر